13 Kasım 2012 Salı

Kharma Design Silver Jevelry, Silber Schmuck, Gumus Takilar
Kolaj Takılar, Collage Jewelry, Kolagen Schmuck


Kolaj Takılar

Kolâj tekniğinin takı ve mücevher sanatına uygulanması temalı bu araştırmada: çıkış noktası olarak takı ve mücevher sektöründe son yıllarda değerli taş ve metalden kaynaklanan, sanatı arka plana iten ekonomik gelişmelere bir alternatif olarak, kolaj tekniği kullanılarak maddesel açıdan bir değeri olmayan ancak içerdiği sembolik ve kişisel referanslarla ön plana çıkan takılar tasarlanmış ve üretilmiştir.

19. ve 20. yüzyıllarda sanatın seçkin bir zümreye hitap eden bir eylemden olmaktan çıkıp her sosyal tabakaya ait insana seslenen bir eyleme dönüşmesinde, resim sanatının iki boyutlu düzlemden taşarak üçüncü bir boyut kazanmasında, heykel sanatının mermer ve ağaç gibi iki ana malzemenin dışına taşabilmesinde kolaj tekniğinin rolü ve önemi çok büyüktür. Resim sanatını iki boyutlu bir düzlemden kurtaran, heykel sanatına malzeme açısından kavramsal düşünce açısından yepyeni bir açı kazandıran kolaj şimdi mimariyle yaşam alanlarını, edebiyatla düşünsel yaşamı, müzikle ruhsal yaşamı zenginleştirmektedir. Kolâj tekniğinin sanatta yarattığı bu devinim sanatın her dalına hızla yayılmakta ve zenginleşerek büyümektedir.

Bu araştırmada kolaj tekniği kullanılarak üretilen takılar izleyiciyi yada kullanıcıyı bazen kışkırtan bazen şoke eden bir etkiye sahiptir. Bu durum kolaj tekniğinin doğasından gelmektedir. Bu takılar kullanıcısına maddi değer açısından hiçbir şey vaat etmemektedir. Kullanılan tüm obje ve malzemeler duyguyu insan yaşamına ait salt duyguyu ifade etmek üzere bir araya getirilmiştir. Takıda ve mücevherde salt duyguyu kişisel öz yaşama dair duyguyu hissetmek ve onun somutlaşmış bir formunu taşımak isteyen kullanıcı hedef kitlesi olarak ele alınmıştır. Konsept olarak modern toplumun tüketim alışkanlıklarının artıkları olan objeler malzemeler yine toplumu toplumsal yapı, sistem, değerler, bağımlılıklar, bireyselleşme, doğaya yabancılaşma bağlamında eleştirmektedir. Sınırların ve ayrılıkların olmadığı daha güzel bir dünya için. 

Hazırlayan: Alparslan Kazaklı
Kolaj Takı Kolleksiyonu
11 Kasım 2012 Pazar

"Digital Addictors", "Eye" necklace "smiley" brosch

"Digital Addictors", "Eye" necklace "smiley" broschDigital Addicttors, "Eye Necklace and Smile Brosch"